500020300137

 برگزاری اولین نشست تدوین برنامه راهبردی -عملیاتی شهر و شهرداری (استان خراسان رضوی)

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرکاشمر درراستای تدوین برنامه راهبردی -عملیاتی شهروشهرداری اولین جلسه تدوین برنامه باحضور مدیرکل دفتر امورشهرداری وتیم تخصصی شهرداری منطقه ترشیز وفرمانداران درمحل........برگزارگردید.
دراین جلسه سلیمانی شهردار کاشمر ضمن تقدیروتشکر ازمدعوین حاضردرجلسه به تشریح اهمیت اهداف وویژگی های استراتژیک درسازمان پرداختند.واظهارداشتند باید باتکیه برقوت ها ورفع ضعف ها ازفرصت های پیش آمده به نحوشایسته استفاده کنیم.
مهندس سلیمانی درپایان ابراز امیدواری کرد باتوجه به تعاملات خوب وسازنده بین شهرداری وشورای اسلامی شهروبابهره مندی از ظرفیت های علمی وتخصصی برجسته می توانیم درتصمیم گیری های مدیریت شهری ورفع مشکلات شهردرتمامی عرصه ها استفاده بهینه کنیم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد