500020300137

مراسم تقدیرازمولفین وپژوهشگران ونشست فرهنگیان اهل قلم

نشست کتابخوانی باشعار"درکناریکدیگرخوان کتابخوانی رابگستریم" باحضورفرهنگیان اهل قلم وجمعی ازنویسندگان شهرستان وشهردارفرهیخته درسالن همایش شهیدشهابیان برگزارشد.
آنچه که ازاین محفل به عنوان ناظربیرونی استنباط می گردد فضایی بسیارتاثیرگذاربود که درآن جمعی ازشخصیت های فرهنگی دیارمان فرصت یافتند درزمان ده دقیقه ای به معرفی اثری منتخب بپردازند وباتشویق گرم حاضرین همراه گردند.
سلیمانی شهردارکاشمر اجرای چنین برنامه هایی راازمهمترین کارکردها درجهت آشتی باکتاب وکتابخوانی برشمرد وافزود:برگزاری چنین جلساتی حداقل سودی که برای حاضرین دارداین است که درمدت زمان کم باتالیفات مختلف آشنا میشوند.
به گزارش پایگاه خبری شهرداری وشورای اسلامی شهرکاشمردرپایان مراسم ازمولفین وپژوهشگران توسط مسولین شهرتقدیروتجلیل به عمل آمد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد