500020300137

بازدیدمهندس حسینی رئیس شورای اسلامی شهر از روند اجرائی پروژه های عمرانی در حال اجرا

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد