500020300137
  • صفحه نخست
  • کاشمر
  • درشهر
  • بهسازی محوطه پیرامونی ضلع شمال و شمال غرب امامزاده سید مرتضی (ع) عملیات سکو سازی وبهسازی فضای جنگل

بهسازی محوطه پیرامونی ضلع شمال و شمال غرب امامزاده سید مرتضی (ع) عملیات سکو سازی وبهسازی فضای جنگل

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد