500020300137

آغازعملیات زیرسازی وروکش آسفالت بلوار جمهوری اسلامی (فاز1)

حجم عملیات : 10هزارمترمربع جمع آوری آسفالت معیوب
4 هزارمترمکعب روسازی
1200 تن آسفالت

شروع پروژهآذر ماه ۱۳۹۵
پایان پروژه-
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد