500020300137

عملیات زیباسازی و پاکسازی پارکها و رنگ آمیزی مبلمان شهری

پاکسازی عمومی پارکها
تعمیرات و رنگ امیزی  وسایل و مبلمان پارکی
گلکاری و بهسازی فضای سبز
تجهیز پارکهای کمتر برخوردار

سایر موارد


مبلغ بیش از 500 میلیون ريال

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد