500020300137

مراسم ویژه  گلکاری  و نهال کاری  با مشارکت 6 مهد کودک سطح شهر

همزمان با ایام درختکاری و بمنظور اشنایی و ایجاد علاقه در نونهالان شهر کاشمر
 با مشارکت 6 مهد کودک سطح شهر و بیش از 200 نونهال 
مراسم ویژه  گلکاری  و نهال کاری برگزار شد

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد