500020300137

تهیه و ساخت سازه ها و المان های متناسب با حال و هوای نوروزی در فضای سبز

تهیه و ساخت سازه ها و المان های متناسب با حال و هوای نوروزی در فضای سبز
بمنظور زیباسازی فضای سبز شهری
تعداد  6 المان و سازه

مبلغ   200 میلیون ریال

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد