500020300137

تهیه و کاشت و توزیع بیش از 15 هزار اصله نهال در سطح شهر کاشمر 

تهیه و کاشت و توزیع بیش از 15 هزار اصله نهال در سطح شهر کاشمر 
در ایام درختکاری پایان سال و منتهی به سال جدید 
با  هزینه بالغ بر 500 میلیون ريال

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد