500020300137

گلکاری و زیبا سازی محیط شهری  با تاکید بر فضای سبز 

گلکاری و زیبا سازی محیط شهری 
با تاکید بر فضای سبز 
خرید و کاشت بیش از یک میلیون بوته گل نوروزی در بلوارها و میادین و پارکهای سطح شهر 
مجموع هزینه تهیه و کاشت در مناطق مختلف شهری اعم از امانی و پیمانی 

حدود یک میلیارد و 500 میلیون ريال

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد