500020300137
  • صفحه نخست
  • کاشمر
  • درشهر
  • بازدید جناب دکتر رشیدیان استاندار محترم خراسان رضوی ، مهندس مقدوری وهئیت همراه از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه باند دوم محور کاشمر تا پلیس را ه

بازدید جناب دکتر رشیدیان استاندار محترم خراسان رضوی ، مهندس مقدوری وهئیت همراه از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه باند دوم محور کاشمر تا پلیس را ه

بازدید جناب دکتر رشیدیان استاندار محترم خراسان رضوی ، مهندس مقدوری وهئیت همراه  از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه باند دوم محور کاشمر تا پلیس را ه

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد