500020300137
  • صفحه نخست
  • کاشمر
  • درشهر
  • عرض ارادت شهردار کاشمرنسبت به ساحت مقدس امام رضا(ع)با همراهی در مبداءومقصداز زائرین پیاده شهرستان

عرض ارادت شهردار کاشمرنسبت به ساحت مقدس امام رضا(ع)با همراهی در مبداءومقصداز زائرین پیاده شهرستان

عرض ارادت شهردار کاشمرنسبت به ساحت مقدس امام رضا(ع)با همراهی در مبداءومقصداز زائرین پیاده شهرستان وهمچنین بازدید استاتدارخراسان رضوی از ایستگاه صلواتی شهرداری کاشمر
با توجه به برنامه ریزی در خصوص حرکت کاروان پیاده به مقصد مشهد مقدس شهرداری کاشمر اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر حرکت زائرین و توزیع میان وعده وشیر گرم نمود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری کاشمر می باشد